TÜİK 2008 yılı Ar-Ge faaliyetleri araştırmasının sonuçlarını yayımladı

13 Kasım 2009

 

tuikTÜİK’ten yapılan açıklama şöyle:

2008 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2008 yılında 6 893 Milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı % 0,73’tür.

Satın alma gücü paritesi ile Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması

2008 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması satın alma gücü paritesi cinsinden 7 034 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması ve finans kaynakları

2008 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının % 43,8’i yükseköğretim, % 44,2’si ticari kesim ve % 12,0’ı kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; harcamaların % 47,3’ü yurtiçi ticari kesim, % 31,6’sı yurtiçi kamu kesimi, % 16,2’si yükseköğretim kesimi, % 3,6’sı yurtiçi diğer kaynaklar ve % 1,3’ü yurtdışı kaynaklar tarafından karşılanmıştır.

Ar-Ge personel sayısı

2008 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 67 244 Ar-Ge personeli çalışmıştır.

Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2008 yılında % 44,5’i yükseköğretim kesiminde, % 40,8’i ticari kesimde ve % 14,7’si kamu kesiminde bulunmaktadır.

Yeni nüfus projeksiyonları ile geriye dönük 2004 yılına kadar revize edilen Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları kullanılarak, istihdam edilen 10 000 kişiye düşen Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı yeniden hesaplanarak aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 2008 yılında istihdam edilen 10 000 kişiye düşen Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 31,7 kişidir.

Teknoport'da Benzer Yazılar:

Türk Basınından:

You've either entered a category ID that doesn't exist or have no feeds configured for this category. Edit the shortcode on this page with a category ID that exists, or go here and and get an ID that does exist in your admin panel.
Etiketler: , ,
Bu yazıya yorum ekleyebilir, ya da yazıyı kendi sitenizde geri izleme yoluyla kaynak gösterebilirsiniz.

“TÜİK 2008 yılı Ar-Ge faaliyetleri araştırmasının sonuçlarını yayımladı” için yorum sayısı: 0

Yorumunuzu yazın...